Datakeskus info

03.03.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunnann kokous 3.3.2021 17.30

Asia no 3.

Yhdistyksen viesti lautakunnalle 2.3.2021

Datakeskus ei sovi Oittaalle

Asiakirjassa Asemakaavaehdotuksen arviointi ilmastovaikutuksista sivulla 7(20), Espoon kaupunki on päättänyt ehdottaa datakeskusta Oittalle seuraavin perustein:

 

1)      Hukkalämmön hyödyntäminen on mahdollista

2)      Sähkön korkeajänniteverkko suunnittelualueella

3)      Helppo saavutettavuus

4)      Alue yleiskaavassa varattu teollisen tuotannon alueeksi

5)      Toiminta sopii hyvin Espoon kaupungin edistykselliseen imagoon ja tuo kaupungin                  kaipaamia   teollisia työpaikkoja

6)      Korkeakoulujen ja yliopistojen läheisyys

7)      Kansainvälisen lentokentän läheisyys

8)      Osaavan työvoiman ja alihankkijaverkoston saatavuus

 

Vain kohdat 1 ja 2 voivat ovat relevantteja argumentteja, jotka sattumalta ovat Oittaalla. Mutta eivät nekään yksin riitä perusteluiksi, joilla espoolaisilta viedään lähivirkistysalue. Pohjois-Espoon yleiskaavan valmistelu on kesken, joten on arveluttavaa nyt kaavoittaa alue, varsikin kun muutoin Pohjois- Espoon kaavoitus on kesken yleiskaavan valmistelun ajan.

 

Nykytekniikalla on täysin mahdollista siirtää sekä lämpöä että sähköä helposti kilometrejä ja sijoittaa datakeskus sille sopivaan paikkaan. Datakeskushanke voisi olla hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta perusteltu, mutta sille pitää löytää sovelias paikka, jollainen Oittaan Hepokorpi ei missään tapauksessa ole. Kahden linjan (sähkö- ja kaukolämpöverkko) leikkauspiste ei yksistään saa olla sijoitusperuste.

 

 Pro Bodominjärvi ry  – Pro Bodomträsk rf

28.03.2022Helmi
21.09.2021Säästetään Oittaa !
08.09.2021Avoin kirje Datakeskus
06.09.2021UUTTA Datakeskus 6.9.2021
26.04.2021Vaikuta DATAKESKUS
18.03.2021UUTTA Datakeskus
10.03.2021Kuntalaisaloite Oittaa
03.03.2021Datakeskus info
15.02.2021Oittaan Datahanke
18.12.2020POKE- muistutus

Siirry arkistoon »