Nuuksion järviylänkö- seminaari

 

Torstaina 25.10.2007 pidettiin ensimmäinen ainutlaatuinen   Nuuksion järviylänkö-seminaari Oittaan kartanolla.

Tilaisuuden järjestäjänä (koolle kutsujana) toimi Pro Bodominjärvi ry. 

Tilaisuuden vetäjänä toimi yhdityksen varapuheenjohtaja        

Pontus Molander.

Yhdistys sai arvovaltaisen suojelijan kun tehtävän otti vastaan

YK:n Euroopan Talouskomission ECE:n ympäristöjohtaja        ministeri Kaj Bärlund.

Hän oli vuoden 1989 hallituksessa, kun Nuuksion järviylänkö sai nykyisen statuksensa. 

Seminaarissa oli 15 puhujaa, jotka koostuivat eri kuntien virkamiehistä, alueen käyttäjistä ja eri alojen asiantuntijoista.

Seminaarista tehtiin yhteenveto joka jaettiin osallistujatahoille.

Yhdistys on saanut kiitokset seminaarin järjestämisestä sekä seminaarin ammattimaisesta annista. 

Samantyyppistä tilaisuutta toivotaan järjestettävän myöhemmin uudestaan, tarvetta tämän tyyppiselle vuorovaikutukselle näyttää selvästi olevan. 

                         

  

netti.6179.jpgJärvi–seminaari  

  

Kenen intressi on puhdas vesistö?

Ainutlaatuinen asiantuntijaseminaari kokoontui jälleen Oittaan Ulkoilukeskukseen   24 huhtikuuta 2010 Järvi–seminaariin.

Järviseminaari järjestettiin talkoovoimin yhteistyössä:

Pro Bodominjärvi ry:n, avantouintiseura Oittaan Uppo-Nallet ry:n ja Suomen Ladun Oittaan ulkoilukeskuksen kanssa.

Pro Bodominjärvi ry järjesti vuonna 2007 Nuuksion järviylänkö -seminaarin, jossa oli runsas joukko eri alojen asiantuntijoita keskustelemassa alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Seminaarissa saavutetun yhteisen näkemyksen ja koko tilaisuuden hyvän hengen innostamina sekä Uppo-Nallejen ja Suomen Ladun järvien tilasta ilmaiseman huolen johdosta olemme nyt järjestämässä nimenomaan järvien tilaan keskittyvää Järvi-seminaaria.

Erityisesti Bodominjärvi ja Matalajärvi olivat kaikkien meidän järjestäjätahojen kiinnostuksen kohteita.

Seminaarin puhujat olivat oman alansa asiantuntijoita ja eri tahoja sekä erilaisia näkemyksiä edustavia vaikuttajia.

Seminaari kokosi yhteen vesistön kunnostukseen liittyvän tiedon ja osaamisen ja toi esille alueen eri toimijoiden intressit.

Seminaarin pääpuhuja oli itävaltalainen vesistö- ja ympäristö -teknologioihin erikoistunut asiantuntija Lukas Hader Multikraft Umwelttechnik GmbH.

Hänen yrityksensä edustaa japanilaisen professori Higan EM- teknologioita Euroopassa. EM-teknologian käytöstä löytyy referenssejä n. 120 maasta. Teknologioista on kokemusta myös Suomessa mm. vesistöjen ja uima-allasvesien puhdistamisessa, hevostiloilla, kompostoinnissa, maanviljelyssä ja golfkenttien lannoituksessa. Suomessa EM-teknologian käyttö on vielä vähäistä, mutta siitä on hyviä kokemuksia.

 

Puhujalistalla oli myös limnologi, suunnittelija Anne-Marie Hagman kertomassa Uudenmaan Ympäristökeskuksen tuoreesta raportista ”Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arvoinnista”, jossa myös käsitellään Bodominjärveä.

Seminaarissa oli yhteensä 9 asiantuntijapuhujaa.

Tavoitteena oli saada alueella vaikuttavat eri tahot keskustelemaan järvien nykyisestä tilasta avoimesti ja tuomaan esiin eri toimijoiden näkemykset ja intressit.

Tilaisuuden teema ”Kenen intressi on puhdas vesistö?” kokosi eri tahojen näkemykset ja tämänhetkisen tiedon sekä ymmärryksen alueemme hyvinvoinnista.

Vuonna 1989 Harri Holkerin hallituksen ministerit allekirjoittivat periaatepäätöksen Nuuksion järviylängön säilyttämisestä sekä kehittämisestä ulkoilualueena ja erämaisena luontoalueena.

Kaupunkien laajenemispyrkimykset vaarantavat monia järvi ja       pohjavesialueita ja niiden luontoarvoja.

Pääkaupunkiseudun rakentamispaineet kohdistuvat myös Bodominjärven ja Matalajärven lähialueille.

Tuore Uudenmaan ympäristökeskuksen raportti tukee aiemmin tehtyä periaatepäätöstä.

Tässä on hyvät lähtökohdat huolehtia luonnostamme ja virkistysalueestamme.

Ympäröivien kaupunkien nopea kasvu vaatii päätöksentekijöitä ratkaisuja, joilla ei ole haitallisia ja peruuttamattomia vaikutuksia ympäristöön ja vesistöön.

Päätösten tulisi noudattaa valtioneuvoston periaatepäätöstä.

Uuden jätevesilain myötä on tapahtumassa muutoksia ja se tulee vaikuttamaan vesistöihimme oleellisesti.

Alue on myös tuhansien espoolaisten virkistysalue hiihto- ja lenkkeilymaastoineen sekä uimarantoineen.

 

Miten voimme vaikuttaa päätöksentekoon siten, että alueella toimivien yhteisöjen, yritysten, asukkaiden ja jokamiehen intressit puhtaasta vedestä täyttyvät ja että myös luonnon intressit otetaan huomioon?

Kun tavoitteemme on puhdas vesistö, mitä kuntalainen ja paikalliset yhdistykset ja yritykset voivat tehdä ja mitä on jo tehty? Mitkä tekijät vaikuttavat järvien tilaan?

Järvi-seminaarimme kutsuikin koolle kaikki alueella toimivat yritykset ja yhteisöt, asukkaat ja ympäristön kunnostuksesta kiinnostuneet ja päättävät tahot ainutlaatuisella tavalla.

 

Vaikutusmahdollisuudet koko Nuuksion Järviylänköalueen ja alueella toimivien hyvinvointiin ovat käsissämme, ja toivoimmekin, että mahdollisimman moni tarttuisi tilaisuuteen ja tulla yhdessä luomaan puhdasta vesistöä kanssamme.

Meillä kaikilla on vastuu, että vesistömme ja ympäristömme voi hyvin. Järvi-seminaarin tavoitteena oli löytää päätöksentekijät, yhteiset intressit sekä keinot edistää yhteisesti tärkeää asiaamme.

 

 LEHDISTÖTIEDOTE 26.4.2010  

 

JÄRVI-SEMINAARI ONNISTUI YLI ODOTUSTEN

Olemme syvästi vaikuttuneet siitä, että saavutimme vuoden 2010 järvi-seminaarissa tavoitteemme.

Tilaisuuteen kerätty tieto ja asiantuntemus oli monipuolinen, kattava ja innostunut.

Puhujat ja panelistit halusivat jakaa osaamisensa ja näkökulmansa täydentäen näin jokaisen osallistujan ymmärrystä alueen vesistön tilasta, mitä sille on tehty ja mitä voidaan tehdä.

Tilaisuuden yleistunnelma oli rakentava, inspiroiva ja avoin.

Tärkeää oli se, että loimme yhdessä järjestäjien (Pro Bodominjärvi ry, Suomen Ladun Oittaan ulkoilukeskus ja avantouintiseura Oittaan Uppo-Nallet ry) puhujien, panelistien, talkoolaisten ja ennakkoilmoittautuneen yleisön kesken vaikuttavan n. 80 hengen verkoston.

Sen kanssa voimme todellakin jatkaa hyvän tekemistä yhdessä ja kutsua mukaan muut alueella vaikuttavat tahot.

Baltic Sea Action Groupin perustaja Ilkka Herlin toi tilaisuuteen tervehdyksensä.

Hän saapui semnaariin tutustumaan pääpuhujan Lukas Haderin Multikraft Umwelttechnik GmbH:n EM-teknologiaan. Teknologiaa käytetään maailmalla vesien kirkastamiseen.

Herlinin ja Haderin vahvistamina verkosto saa näin laajemman paitsi kansallisen myös globaalin näkemyksen.

Verkostoajatus konkretisoitui Espoon ympäristölautakunnan puheenjohtajan Tiina Pursulan esityksessään tekemässä aloitteessa.

Bodominjärven kunnostussuunnitelma valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä ja sitä ennen asukasyhdistys, avantouimarit ja ulkoilukeskus miettivät omia tavoitteitaan.

Syntyi useita ideoita, miten voimme toimia järven kunnostamisen edistämisessä.

Koulujen kytkeminen mukaan oli erinomainen ajatus, minkä pääpuhuja Lukas Hader toi esiin yhteisöllisen, kansalaisaloitteisen toiminnan yhtenä mallina.

Lukasin esittelemä EM-teknologia otettiin yleisössä mielenkiinnolla vastaan, mm. Tokion kokoinen kaupunki käyttää kyseistä teknologiaa jokiensa vesien kirkastamiseen.

 

Aika näyttää, mikä on oikea tapa tai menetelmä Bodominjärven kunnostamiselle.

Nyt odotamme kunnostussuunnitelman valmistumista sekä teemme yhteenvedon seminaarin annista.

Järjestäjinä olimme tyytyväisiä tilaisuuteemme.

Näyttää siltä, että tukea ja halua yhteistoiminnalle tulee monesta suunnasta. Meillä on mahdollista olla esimerkillinen yhteisö puhtaan vesistön puolesta.

Yhteisö, johon kuuluvat paikalliset asukkaat, yritykset, yrittäjät, yhteisöt, alueen käyttäjät, kaupunki ja ympäristöyhdistykset.

Sillä kaikkien INTRESSI on puhdas vesistö, joka tuli selvästi ilmi tilaisuuden aikana.