Pohjois-Espoon ja keskiosien yleiskaava

asukastilaisuudet olivat Kirkkojärven

8.2. koululla ja 11.2. Ruskatalolla.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa tehdään maankäytön

Visio vuoteen 2050.

Vision tavoitteena on löytää Espoon tahtotila seudun kehityksessä.

Keskeisiä suunnitteluhaasteita ovat kaupunkirakenteen eheyttäminen, joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen turvaaminen alueella sekä nykyisten kyläalueiden tunnistaminen ja niiden elinkelpoisuuden vahvistaminen.

Yleiskaavalla tullaan vastaamaan Espoon kaupungin kasvutavoitteisiin luomalla
kaupunkirakennetta eheyttävillä maankäyttöratkaisuilla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle ja Länsiradan tulevaisuudelle.

Kaavalla pyritään vastaamaan kaupungin 2500 asunnon vuositavoitteeseen.

Yleiskaavan suunnittelussa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillitseminen ja miettimään keinoja päästövähennys tavoitteiden saavuttamiseksi.

( Espoon kaupunginsuunnittelukeskus 2016)


Ohessa kartta yleiskaavalueesta.

Lisää tietoa löytyy oheisen linkin kautta.

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava

Sivuilla löytyy myös :

Visio 2050 raportti

kaavalue.3.jpg