Välkommen till Pro Bodomträsks hemsida!

 

Pro Bodominjärvi ry-Pro Bodomträsk rf verkar i Norra Esbo kring Bodon träsk med omnejd.

Området hör till Nuox sjöplatås östra del.


1.2941.jpg

Föreningen grundades 1999 av Kaj Weurlander.

Verksamheten fick sin början då det planerades en nöjespark på Oitans område vid Bodom träsk.  I ledning av Kaj kämpade föreningen och invånarna  mot planerna som lyckligtvis inte genomfördes.

Ännu i dag tackas Kaj och föreningen för att planeringen föll och Oitans kan verka som ett stort rekreations -och friluftsområde.

På årsmötet 2005 avstod Kaj ordförandeskapet till Anita Nykänen.  

Svanen, som är föreningens logo, representerar fint föreningens tanke om troghet till hembygden och  kulturhistoriska värdena.

 

Byggnadstrycket är stort i Esbo och flere nya så kallade ”postmärkesområden”planeras i norra Esbo.

Föreningen är oroad för att en dålig planering kan resultera i att vi mistar något värdefulltför kommande generationer.

Under snart 10 år har föreningen gett en mängd olika utlåtande gällande planeringen i norra Esbo och även haft ett fint sammarbete med andra föreningar på området.

 

2006 gjorde föreningen en stor kulturhistoriskt insats genom att utkomma med en hembyggdsbok i sammarbete med Esbo stadsmuseum.

Boken heter:

Bodominjärvi-Tarinat elävät kuvissa-Bodom träsk-En resa i bilder

Boken togs fint i mot och föreningen har redan andra upplagan i försäljning.

 

I oktober 2007 ordnade föreningen ett unikt seminarie under

temat   ”Noux-sjöplatå” på Oitans herrgård.

Föreningen hade inbjudit experter från olika instanser som presenterade sina åsikter om Noux platåns framtid.

Seminariets beskyddare var minister Kaj Bärlund.

 

Seminariet fick ett stort tack för sitt innehåll och arrangemang.

Av seminariet gjordes ett sammandrag som utdelades till deltagarna.

Den 24 april 2010 ordnade föreningen ett nyt seminarie med

namnet " Sjö seminariet" tillsammans med Suomen Latu och Uppo Nallet på Oitans friluftscenter.

Över 80 deltagare delade sitt beskymmer över olika sjöars dåliga tillstånd. 

Om du är intresserad av att påverka utvecklingen och kämpa för vår vackra hembygd.

Tag kontakt med oss och bli medlem.

 

Medlemskapet i föreningen kostar  25,00/ år.

Boken kan beställas från föreningen, priset är 35,00 €  och kan betalas in på föreningens konto , kom ihåg att nämna dina kontaktuppgifter.

Kontakta föreningen om boken :

 probodom@gmail.com