TOIMINTASUUNNITELMA 2023


Yhdistyksen toimintaa kehitetään seuraavasti

  • Seurataan Nuuksion järviylängön maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta.
  • Vaikutetaan kaavoitukseen siten, että se vastaa Nuuksion järviylängölle asetettuja tavoitteita, ja seurataan Pohjois -Espoon yleiskaavan toteutumista.
  • Tehdään yhteistyötä Pohjois-Espoon alueen muiden yhdistysten kanssa
  • Bodominjärven ,Matalajärven ja muiden alueen vesistöjen tilan tarkkailu.
  • Yritetään vaikuttaa Bodominjärven kunnostussuunnitelman edistymiseen.
  • Yhdistys on huolissaan Oittaan kartanon mykyisestä tilasta.Yhdistys on tehnyt kyselyn Espoon kaupungille yli vuosi sitten mutta vastausta ei ole tullut .Kartano on ollut kauan käyttämättömänä joka myös näkyy selvästi talon rapistuneessa julkisivuissa.
  • Oitån ja Glomsin jokavuotinen tulvaselvitys.

Vuosikokous liite 2