TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Yhdistyksen toimintaa kehitetään seuraavasti

  • Seurataan Nuuksion järviylängön maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta.
  • Vaikutetaan kaavoitukseen siten, että se vastaa Nuuksion järviylängölle asetettuja tavoitteita, ja seurataan Pohjois / keski - Espoon yleiskaavan toteutumista.
  • Tehdään yhteistyötä Pohjois-Espoon alueen muiden yhdistysten kanssa
  • Bodominjärven ,Matalajärven ja muiden alueen vesistöjen tilan tarkkailu.
  • Yritetään vaikuttaa Bodominjärven kunnostussuunnitelman edistymiseen.
  • Osallistutaan tulevaisuudessa perustettavaan ohjausryhmän työhön .
  • Tiedotetaan kotisivuilla hankkeen vaiheista.
  • Yritetään aktivoida järven asukkaita osallistumaan kunnostussuunnitelman toteuttamiseen mahdollisuuksien puitteissa.
  • Oitån ja Glomsin jokavuotinen tulvatilanne

Vuosikokous liite 2