TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yhdistyksen toimintaa kehitetään seuraavasti

  • Seurataan Nuuksion järviylängön maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta.
  • Vaikutetaan kaavoitukseen siten, että se vastaa Nuuksion järviylängölle asetettuja tavoitteita, ja seurataan Pohjois -Espoon yleiskaavan toteutumista.
  • Tehdään yhteistyötä Pohjois-Espoon alueen muiden yhdistysten kanssa
  • Bodominjärven ,Matalajärven ja muiden alueen vesistöjen tilan tarkkailu.
  • Yritetään vaikuttaa Bodominjärven kunnostussuunnitelman edistymiseen.
  • Osallistutaan tulevaisuudessa perustettavaan ohjausryhmän työhön ja tiedotetaan kotisivuilla hankkeen vaiheista.
  • Yritetään aktivoida järven asukkaita osallistumaan kunnostussuunnitelman toteuttamiseen mahdollisuuksien puitteissa.
  • Oitån ja Glomsin jokavuotinen tulvaselvitys.
  • Oittaan kartanon tilanne selvitys.

Vuosikokous liite 2