TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Yhdistyksen toimintaa kehitetään seuraavasti

  • Seurataan Nuuksion järviylängön maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta.
  • Vaikutetaan kaavoitukseen siten, että se vastaa Nuuksion järviylängölle asetettuja tavoitteita, ja seurataan Pohjois -Espoon yleiskaavan toteutumista.
  • Tehdään yhteistyötä Pohjois-Espoon alueen muiden yhdistysten kanssa
  • Bodominjärven ,Matalajärven ja muiden alueen vesistöjen tilan tarkkailu.
  • Yritetään vaikuttaa Bodominjärven kunnostussuunnitelman edistymiseen.
  • Oitån ja Glomsin jokavuotinen tulvaselvitys.

Vuosikokous liite 2