netti.haukkalam5.jpg                                    

Valtioneuvoston
  
periaatepäätös 1989

                                                             

Vuonna  1.6.1989 valtioneuvoston jäsenet allekirjoittavat periaatepäätöksen Nuuksion järviylängön säilyttämisestä sekä kehittämisestä ulkoilualueena ja erämaisena luontoalueena ja
luonnonsuojelun tarkoituksiin.

Valtioneuvosto vahvisti päätöksellään  Nuuksion järviylängön ainutlaatuisuuden ja arvon merkittävänä kansallisena luontokohteena. 

(Lähde: Valtioneuvoston pöytäkirja 57/1989, 1.6.1989) 

Nuuksion järviylänkö on Uudenmaan laajin ja luonnonarvoiltaan tärkein yhtenäinen saloalue.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Nuuksion Järviylänköaluetta tulisi kehittää siten, että ”Alueen maankäytön suunnittelun lähtökohtana tulee olla luonnon tarjoamat edellytykset sekä seudun asukkaiden virkistyskäytön tarpeet.

Alueelle ei tule sijoittaa virkistyskäyttöä, luontoa tai maisemaa haittaavia toimintoja. Arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset alueet tulee säilyttää.”

Kaupunkien nopea kasvu voi pakottaa päätöksentekijöitä ratkaisuihin, joilla on haitalliset ja peruuttamattomat vaikutukset ympäristöön.  
Päätökset voivat myös olla valtioneuvoston periaatepäätöksen vastaisia.
Pääkaupunkiseudun rakentamispainnet kohdistuvat myös 
Nuuksion järviylängölle, joka on ikään kuin puskuri Nuuksion kansallispuiston ja kaupungin välillä.
                    
                                             Nuuksion järviylängön alue rajaus                   1989 nuuksion_kartta..jpg
         
Periaatepäätöksen mukaan pienimuotoista rakentamista ja
asutusta olisi viisasta sijoitella entisille alueille kyläkeskuksiin ja vanhojen
ja rakennukisen kumppaneiksi.
 
Nyt kaupunkien laajentumispyrkimykset vaarantavat Nuuksion järviylängön arvokkaita luontoarvoja.
Periaatepäätöksestä huolimatta aivan kansallispuiston kylkeen suunnitellaan monien tuhansien ihmisten kaupunki osaa-Hista.
Järviylängön itä-osaan on kaavoitettu jo kerrostaloja .
Kallioinen Vesirattaanmäen alueen rakentaminen aloitettin
kesällä 2009.
Pohjois-Espoossa on tällä hetkellä monen alueen kaavoitus menossa mm Gobbacka, Kalliomäentie,Viiskorven, Bodomin  ja Matalajärven alueen kaavoitus.
Högnäsin kaava on jo kerran ehditty palauttaa suunnittelijoille.
 
Valitettavasti  monet asukkaat ja päättäjät eivät edes tunne 20 vuotta  sitten tehtyä periaatepäätöstä .

Tämän johdosta olemme ehdottaneet, että järviylänköalueen kaupunkien ja kuntien valtuustot tekisivät päätöksen alueen merkitsemistä kyltein niiden teiden ja katujen varteen, jotka johtavat Nuuksion Järviylängölle.

Näin tietoisuus alueen erityisarvoista ja merkityksestä lisääntyisi ja korostuisi.